Tavaramerkki

Tavaramerkki

Rekisteröimällä tavaramerkki voidaan suojata tuotteen tai palvelun tunnus. Tavaramerkki voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat/palvelut toisten tavaroista/palveluista. Tavaramerkki voi olla sanamerkki, kuvion ja sanan yhdistelmämerkki, kuvio, tunnussävel, väri tai muu vastaava. Tavaramerkin tulee olla erottumiskykyinen suhteessa tunnettuihin tavaramerkkeihin eikä se saa olla tavaramerkillä suojattavaa tuotetta tai palvelua kuvaileva. Tavaramerkiltä ei vaadita absoluuttista uutuutta. Tavaramerkki ei saisi kuvailla tavaramerkillä suojattavien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia. Tavaramerkkien suojapiiriä rajoitetaan tavaraluokkien avulla, joiden sisällä rajoitusta tehdään lisäksi tavaraluetteloiden avulla. Tavaramerkki suojaa rekisteröityä tunnusta valituissa tavaraluokissa valituilla tavaraluetteloilla.

 

Tavaramerkkioikeudet ovat maantieteellisesti rajattuja. Kansainväliset tavaramerkkijärjestelmät (CTM ja Madrid) helpottavat tavaramerkin suojausta ulkomailla. Yhteisön tavaramerkki (CTM) kattaa yhdellä hakemuksella kaikki Euroopan yhteisön maat. Madridin sopimuksen mukainen tavaramerkkihakemus on puolestaan kansainvälinen tavaramerkkihakemus, jota kautta voidaan tavoitella kansainvälistä tavaramerkkisuojaa. Tavaramerkki voi olla käytettynä ja 10 vuoden välein uudistettuna päättymätön.

 

Tavaramerkkien hakuprosessi kestää yleensä virastosta riippuen 2 – 24 kk. Yhteisötavaramerkin (CTM) rekisteröinti kestää yleensä alle 6 kk.  Tavaramerkeissä patenttitoimiston käyttäminen takaa järkevän luokituksen, oikein muodostetun tavaraluettelon ja yleisesti erottumiskykyinen. Tavaramerkillä saavutettava merkittävin hyöty on riitoja ennalta ehkäisevä vaikutus.

 

Tavaramerkkisuojauksen hyödyt

  • rekisteröity tavaramerkkit toimii vakuutuksena riitatilanteissa
  • suojaa yrityksesi brändiä ja mainetta

 

Asiantuntijoitamme tavaramerkkiasioissa

Kimmo Helke                                    Jarkko Karjalainen

EU-tavaramerkkiasiamies             tavaramerkkiasiamies

                               

010 229 2855                                   010 229 2858