Patentti ja hyödyllisyysmalli

Patentti ja hyödyllisyysmalli

Sekä patentti että hyödyllisyysmalli ovat teollisoikeudellisia suojamuotoja teknisten ratkaisujen suojaamiselle, joilla tavoitellaan kielto-oikeutta hakijan keksinnön toteutukselle. Vastineeksi kielto-oikeudesta hakijan tulee esittää keksintönsä hakemuksessa siten, että alan ammattilainen pystyy sen myöhemmin toteuttamaan. Sekä patentin että hyödyllisyysmallin suojapiirin laajuutta rajaavat patentti- tai suojavaatimukset. Sekä patentilla että hyödyllisyysmallilla voidaan suojata keksintö tehokkaasti periaatetasolla, kattaen lukuisat eri sovellusmuodot.

Patentti

Patentti on lakiin perustuva patentinhaltijan määräaikainen oikeus (20 v.) kieltää muita käyttämästä keksintöä ammattimaisesti hyväkseen. Patentin saamisen edellytyksenä on, että keksinnön tulee olla absoluuttisen uusi, sen tulee erota olennaisesti aikaisemmin tunnetusta tekniikasta sekä olla teollisesti hyväksikäytettävä. Patentilla suojattavia keksintöjä voivat olla menetelmät, työtavat, tuotteet, laitteet ja järjestelmät. Patenttihakemus käsittää selityksen, patenttivaatimukset, tiivistelmän ja usein myös kuvat, joiden perusteella viranomainen tutkii patenttihakemuksen ja antaa lausunnon patentoitavuudesta.

 

Patentilla saatu kielto-oikeus on maantieteellisesti rajattu ja patenttia voidaan hakea joko maakohtaisesti tai kansainvälisien järjestelmien kuten PCT ja EPC kautta. Patenttitai hyödyllisyysmallihakemuksen jättämisestä käynnistyy etuoikeusvuosi, jonka aikana hakijalla on mahdollisuus jättää samaa keksintöä koskevia jatkohakemuksia, jotka tutkitaan aivan kuin ne olisivat saapuneet samana päivänä kuin keksintöä koskeva ensimmäinen patenttihakemus. Kansainvälinen PCT-patenttihakemus mahdollistaa kansallisten patenttihakemuksien jättämisen vasta 30 tai 31 kk kuluttua ensimmäisestä keksintöä koskevasta patenttihakemuksesta.

 

Suomalaisen patentin hakeminen on kestoltaan tavallisesti 1 – 3 vuotta kestävä prosessi.  Patentin ja patenttihakemuksen ylläpitäminen edellyttää vuosimaksujen maksamista joka vuosi. Maksamalla vuosimaksut patentti voidaan pitää voimassa jopa 20 vuotta. Patenttihakemus on yleensä salainen hakemispäivästään 18 kuukautta.

 

Vaikka patenttihakemuksen Suomessa voi jättää kuka tahansa suomalainen, on ammattilaisen käyttö erittäin suositeltavaa. Patenttitoimiston käyttäminen antaa patenttihakemukselle mahdollisimman laajan suojapiirin, jäsennellysti esitetyn selityksen ja havainnolliset kuvat. Patenttiprosessiin saatujen etujen lisäksi patenttihakemus lisää asiakkaan itsensä ymmärrystä keksinnöstä ja kilpailijoiden toiminnasta. Lisäksi patenttitoimiston käyttö mahdollistaa luotettavien ulkomaisten kontaktien hyödyntämisen kansainvälisessä patentoinnissa.

 

 

 

Patentoinnin hyödyt

  • Suojaa omalle tuotekehitykselle
  • Osa toimintavapauden varmistamista
  • Positiivista mainoarvoa brändillesi
  • Lisää ymmärrystä keksinnöstäsi

 

Hyödyllisyysmalli

Myös “pikku-patentti” -nimellä tunnettu hyödyllisyysmalli on patentin kaltainen suojamuoto, mutta hyödyllisyysmallin suoja-aika on maksimissaan vain 10 vuotta ja riittää, että keksintö eroaa vain hieman aikaisemmin tunnetusta. Lain sanamuodon mukaan keksinnön tulee erota selvästi aikaisemmin tunnetusta eli toisin sanottuna hyödyllisyysmallilla voidaan suojata patentilla suojattavia keksintöjä pienemmän keksinnöllisyyden omaavat keksinnöt. Suojattavaksi kelpaavat vain konkreettiset tuote- ja laitekeksinnöt, joissa on tekninen ratkaisu. Menetelmiä ei voida suojata hyödyllisyysmallilla.

 

Hyödyllisyysmalli on rekisteröintimenettely, mikä tarkoittaa sitä, että hyödyllisyysmallihakemusta ei tutkita uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen hyväksikäytettävyyden osalta vaan ainoastaan muodollisten seikkojen osalta. Hyödyllisyysmalli on suojamuotona olemassa useissa maissa, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja USA:ssa ei ole hyödyllisyysmallia. Hyödyllisyysmalli rekisteröidään yleensä puolen vuoden sisään hakemuksen jättämisen jälkeen. Hakemuksena hyödyllisyysmallihakemus vastaa pääpiirteittäin patenttihakemusta (selitys, kuvat, suojavaatimukset). Hyödyllisyysmalli voidaan kahdella uudistuksella pitää voimassa maksimissaan 10 vuotta.

 

Myös hyödyllisyysmallihakemuksen kohdalla patenttitoimiston käyttö on erittäin suositeltavaa. Patenttitoimiston käyttäminen antaa hyödyllisyysmallihakemukselle mahdollisimman laajan suojapiirin, jäsennellysti esitetyn selityksen ja havainnolliset kuvat. Hyödyllisyysmallin hakemusprosessiin saatujen etujen lisäksi hyödyllisyysmallihakemus lisää asiakkaan itsensä ymmärrystä keksinnöstä ja kilpailijoiden toiminnasta.

 

Hyödyllisyysmallin hyödyt

  • Suojaa omalle tuotekehitykselle
  • Toimintavapauden selvittäminen
  • Positiivista mainoarvoa brändillesi
  • Lisää ymmärrystä keksinnöstä

 

Asiantuntijoitamme patentointi- ja hyödyllisyysmalliasioissa

Janne Laulainen                    Anssi Kurkinen                                          Tuomo Kuivala

patenttiasiamies                  Eurooppapatenttiasiamies              Eurooppapatenttiasiamies

                                                                        

010 229 2859                              010 229 2856                                                  010 229 2557