Malli

Malli

Malli on teollisoikeudellinen suojamuoto tuotteen käyttäjälle näkyvän ulkonäön suojaamiselle. Rekisteröimällä malli voidaan suojata tuotteen ulkonäkö tai koristeen esikuva. Mallioikeus on myös maantieteellisesti rajattu ja mallin suojapiirin määrittävät mallissa esitetyt kuvat. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteröitävän mallin tulee uusi ja erota olennaisesti aikaisemmin tunnetusta, mutta pätevä rekisteröinti on mahdollista (EU/USA) vielä 12 kk omasta julkistuksesta niin sanotun armonajan avulla. Mallin tulee olla omalaatuinen ja luovan suunnittelun tulos.

 

Rekisteröity malli tulee uudistaa 5 vuoden välein ja maksimi suoja-aika on 25 vuotta. Yhteisömalli (RCD) antaa mahdollisuuden varsin edulliseen mallisuojaukseen koko Euroopan yhteisön alueella. Haagin sopimuksen mukaisella kansainvälisellä mallihakemuksella on mahdollista saada mallioikeussuojaa kaikkien ns. Geneven sopimukseen liittyneiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen alueella yhdellä kansainvälisellä hakemuksella. Mallihakemus on prosessina varsin nopea, rekisteröinnin tapahtuessa muutamassa kuukaudessa tai jopa muutaman päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.

 

EU-alueella rekisteröitävän mallin edellytykset täyttävä suojaamaton malli nauttii 3 vuoden ajan rekisteröimättömän yhteisömallin suojaa.

 

Patenttitoimiston käyttäminen mallien suojauksessa takaa mallille mahdollisimman laajan suojapiirin ja muodollisesti oikeanlaiset kuvat. Mallien käyttö tuotteiden suojauksessa esimerkiksi patentin rinnalla laajentaa tuotteen kokonaissuojaa. Lisäksi mallilla saavutetaan suhteellisen edullisesti laajaa suojaa yhteisömallin avulla ja mallin suoja-aika on patenttia pidempi. Mallisuojauksen suosio onkin kasvanut 10 vuodessa 110 %, kun patentin ja tavaramerkin alueilla kasvua on ollut 50 %.

 

Mallisuojauksen hyödyt

  • suojaa tuotteesi näkyvää käyttäjälle näkyvää design’ia
  • kustannustehokas suoja koko EU:n alueella jopa 25 vuodeksi

 

Asiantuntijoitamme malliasioissa

Anssi Kurkinen                               Tuomo Kuivala

EU-malliasiamies                           malliasiamies

                           

010 229 2856                                   010 229 2857