Rahoitus

Julkiset rahoitusmuodot

 

IPR-suojauksesta syntyvien kustannuksien helpottamiseksi on saatavilla julkista rahoitusta, joka toimii osana projektin rahoitusta.

 

ELY-KESKUS

 

ELY-keskus tarjoaa yrityksen kehittämispalveluita tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi apua kehittämispalveluita tarjoavien ulkoisten palveluntarjoajien asiantuntijapalveluiden rahoitukseen. Asiakas maksaa palvelut ensin itse ja ELY-keskus korvaa kulut. Reunaehtoina tuen saamiselle on asiakkaan oma taloudellinen tilanne.

 

ELY-keskuksen yrityksen kehittämispalvelut ovat tarkoitettu erityisesti kestävän kehityksen projekteihin.

 

Katso tarkempia tietoja ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluista ELY-keskuksen verkkosivuilta:

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

 

BUSINESS FINLAND (ex Tekes)

 

Business Finlandin rahoituksen pyrkimys on tukea erityisesti yrityksen kansainvälistymistä. Business Finlandin palvelut ovat esitetty alla lyhyesti pienimmän kynnyksen rahoituksesta korkeimpaan.

Innovaatioseteliä on syytä hakea ensimmäisenä, koska muut Business Finlandin aiemmin saadut tuet voivat olla esteenä Innovaatiosetelin saamiselle, kun taas muissa tukimuodoissa aiemmin saatu Innovaatioseteli ei ole esteenä rahoitukselle.

 

Innovaatioseteli

 

Erityisesti kansainväliseen kasvuun tähtäävä rahoitusmuoto pk-yrityksille, maksimissaan 5 000 € + alv, josta 1 000 € + alv omarahoitteista. Innovaatiosetelin saamiseksi yritys ei saa olla saanut Business Finlandin tukea edellisen 2 v aikana ja yrityksen taloudellinen tilanne tulee olla riittävällä tasolla.

 

Katso tarkempia tietoja innovaatiosetelistä Business Finlandin verkkosivuilta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli/

 

 

Market Explorer

 

Erityisesti ulkomaisille markkinoille tähtäävien tuotteiden tai palveluiden rahoitusmuoto pk- ja keskisuurille yrityksille, tuki 5 000 – 10 000 € + alv, josta 50 % omarahoitteista, projektin koko 10 000 – 20 000 € + alv.

 

Katso tarkempia tietoja innovaatiosetelistä Business Finlandin verkkosivuilta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer/

 

Tempo-rahoitus

 

Erityisesti kansainväliseen kasvuun tähtäävä rahoitusmuoto startup-, pk- ja keskisuurille yrityksille, tuki enintään 50 000 € + alv ja 75 % projektin kokonaisbudjetista, omarahoitteista oltava vähintään 30 000 € + alv.

 

Katso tarkempia tietoja innovaatiosetelistä Business Finlandin verkkosivuilta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus/

 

Into-rahoitus

 

Erityisesti vientimarkkinoille tähtäävien yritysten rahoitusmuoto startup-, pk- ja keskisuurille yrityksille, tuki 15 000 – 200 000 € + alv, 50 % projektin kokonaiskustannuksista omarahoitteista.

 

Katso tarkempia tietoja innovaatiosetelistä Business Finlandin verkkosivuilta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/into/

 

EU-RAHOITUS

 

Myös EU tarjoaa useaa erilaista kehittämistukea, joista voi lukea tarkemmin alla olevilta sivuilta:

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities

 

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti-0

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/node/791