Väriä patentteihin

Väriä patentteihin

Patentti- ja rekisterihallitus julkaisi ennen joulua ensi vuoden alussa voimaan astuvat muutokset patentti- ja hyödyllisyysmallimääräyksiin. Patenttien osalta huomiota herättävä uudistus oli muutos patenttimääräyksiin piirustuksien osalta. Tähän saakka patenttimääräyksien 30 § on määrittänyt seuraavasti ”Piirustuksen kuvioiden ja kaiken kirjoituksen tulee olla tehty mustin, selvin viivoin ja värittämättä.”. Vuoden 2024 alusta lähtien värittömyysvaatimus poistuu ja hakemuksen piirustuksissa saa käyttää värejä.

 

Värien käyttö mahdollistaa tiettyjen seikkojen huomattavasti helpomman esitysmuodon kuin aiemmin. Esimerkiksi useita käyriä sisältävissä kaavioissa värien käyttö helpottaa eri käyrien havainnointia, kun aiemmin käyrät jouduttiin muuttamaan erilaisiksi pisteviivoiksi. Tämä oli varsin työlästä ja lopputulos oli värikuvaa epäselvempi. Myös erilaisien kolmiulotteisten kappaleiden hahmottaminen tulee helpottumaan värien avulla.

 

Hakijan tulee kuitenkin ottaa huomioon, että EPO ja useat kansalliset virastot muissa maissa eivät vielä hyväksy värillisiä hakemuksia. Näin ollen suomalaisen hakemuksen värillisiä kuvia ei voida välttämättä käyttää jatkohakemuksissa jatkettaessa suomalaisella patenttihakemuksella suojatun keksinnön suojausta ulkomailla etuoikeusvuoden puitteissa.

 

Jarkko Karjalainen

Eurooppapatenttiasiamies