Jarkko Karjalainen suullisessa käsittelyssä EPO:ssa

Jarkko Karjalainen suullisessa käsittelyssä EPO:ssa

 

Joskus hyväksyttyyn tekstiin voi pujahtaa katastrofaalinen virhe, joka ei ole korjattavissa. Auktorisointiin tähtäävän  EQE-kokeiden kursseilla paljon huomiota saa Artiklojen 123(2) ja (3) EPC yhdessä muodostama  “inescapable trap” eli ”väistämätön ansa”. Tämä tarkoittaa sellaista virhettä, josta ei voi ”paeta” eli sitä ei voi mitenkään korjata. Itse olin EQE-kursseja vastaavalla opintojaksolla 1998 – 2000. Silloin tällainen “inescapable trap” tuntui hyvin teoreettiselta enkä uskonut koskaan törmääväni sellaiseen tapaukseen. Nyt kuitenkin sellaiseen on törmätty elävässä elämässä.

Jarkko Karjalainen oli EP-hakemuksen väitteen suullisessa käsittelyssä 23.6.2023 päävastuullisena asiamiehenä edustaen asiakasta EPO:n väitekollegion edessä. Hän oli tehnyt paljon esitöitä ja valmistautunut varsinaisesti kumoamaan patentin suojapiiriä uutuuden ja keksinnöllisyyden puuttumisen kautta.  Ennen kuin suullisessa käsittelyssä päästään uutuus/keksinnöllisyys -moitteisiin, käsitellään moitteet vaatimusten pätevyydestä perusasiakirjan suhteen. Yleensä tällä korkeintaan saadaan hakija tarkentamaan ja supistamaan suojapiiriä.  Jarkko löysi mielenkiitoisen ennakkotapauksen T14/3719, jonka mukaan puuttuvat pilkut saattoivat kaataa eurooppapatentin, josta Jarkko kirjoitti jo oman bloginsa.  Tapaus muistuttaa periaatteeltaan käsillä olevan hakemuksen tilannetta muutosten suhteen.

Välipäätöksessä tutkija esitti alla mainitun kolmannen option olevan epäselvä, teknisesti ylimalkainen. Hakija päätti poistaa kolmannen option seuraavassa määreessä ja jättää kaksi ensimmäistä optiota jäljelle:

Teksti oli samanlainen myös puhtaaksi kirjoitetussa versiossa:

Lopullinen muoto tämän suhteen hyväksytyssä tekstissä oli siis:

”the transfer to the target position (Pt ) is activated by means of a separate control switch, a button on a touch screen in the cabin (15) of the forwarder (10), “

Nyt on helppo huomata, että ”OR”-sana olisi pitänyt laittaa kahden ensimmäinen option väliin. Koska lopullisessa muodossa kaksi alkuperäistä optiota on luettavissa ja ymmärrettävissä yhdessä esittäen yhden ja ainoan vaihtoehtona, kyse oli artiklan 123 (2) EPC vastaisesta muutoksesta. Sellaista yhdistelmävaihtoehtoa ei tietenkään alkuperäisessä hakemuksessa ollut esitetty. Hakija ei voi enää korjata tilannetta, koska silloin hyväksytyn patentin muutoksia koskee Artikla 123(3) EPC-säännös, joka ei salli suojapiirin laajentamista, jos ”OR”-sana lisätään kahden option väliin.

Koska väitteen käsittely päättyi hylkäykseen muotovirheen johdosta, uutuus- ja keksinnöllisyysmoitteita ei tässä instanssissa käyty lainkaan läpi. Hakija on esittänyt valituskirjelmän, joten lopullinen selvyys asiassa saadaan EPO:n valituslautakunnan käsittelyssä.

 

Kirjoittaja Kimmo Helke, teollisoikeusasiamies