Brexitin vaikutus IPR-suojauksiin

Brexitin vaikutus IPR-suojauksiin

Vuosi 2021 on vaihtunut ja Brexit on toteutunut eli Britannia on poistunut EU:n sisämarkkinoilta ja tulliliitosta vuoden 2021 alkaessa. Tilanteella on merkitystä hakemusvaiheessa oleviin suojauksiin sekä jo rekisteröityihin ja myönnettyihin suojauksiin. Alla lyhyt tiivistelmä vaikutuksista eri suojamuotoihin. Tässä vaiheessa asiakkailtamme ei vaadita toimenpiteitä.

 

Rekisteröidyt EU-tavaramerkit ja -mallit

Rekisteröidyt EU-tavaramerkit ja -mallit ovat muuttuneet automaattisesti vastaaviksi kansallisiksi rekisteröinneiksi Britanniassa ilman lisäkustannuksia. Muunnettujen rekisteröintien etuoikeus tulee olemaan sama kuin vastaavilla EU-rekisteröinneillä.

EU:ssa tapahtuvaa tavaramerkkien käyttöä tullaan pitämään tosiasiallisena käyttönä Britanniassa, mikä tulee estämään Britannian muunnetun tavaramerkin menettämisen käyttämättömyyden perusteella, vaikkei erillistä käyttöä Britanniassa olisi.

Muunnetut kansalliset rekisteröinnit tulee jatkossa uudistaa erikseen. Jos asiakkaalla on jo vastaava kansainvälinen rekisteröinti, varsin usein tarkoituksen mukainen ratkaisu on jälki-rekisteröidä UK olemassa olevaan kv-rekisteröintiin kansallisen uudistamisen sijasta.

 

Vireillä olevat EU-tavaramerkit ja -mallit

Vireillä olevat EU-tavaramerkki- ja -mallihakemukset voidaan pyynnöstä muuntaa vastaaviksi kansallisiksi hakemuksiksi Britanniassa. Muunnettujen hakemuksien etuoikeus tulee olemaan sama kuin vastaavilla EU-hakemuksilla. Pyyntö EU-tavaramerkki- tai mallihakemuksen muuttamiseksi kansalliseksi hakemukseksi tulee jättää 9kk kuluessa, viimeistään 30. syyskuuta 2021.

 

Muunnetut hakemukset tutkii Britannian paikallinen viranomainen (UKIPO) paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Uudet EU-tavaramerkkihakemukset ja -mallihakemukset

Vuoden 2021 alusta lähtien Britannian suojaaminen tavaramerkillä tai mallilla EU:n jäsenmaiden lisäksi vaatii erillisten suojaushakemusten jättämistä sekä Britanniassa että EU:ssa. Britannian suojauksen osalta tulemme tarvitsemaan jatkossa paikallisen asiamiehen palveluita ja yhteistyökumppaneistamme löytyy luotettava Britannian asiamies.

 

EU-patentit

Brexitillä ei ole vaikutusta EU-patentteihin ja -hakemuksiin, sillä Britannia pysyy yhä Euroopan patenttijärjestelmän (EPC) jäsenenä.

 

 

Jarkko Karjalainen

Patenttiasiamies