Auktorisoinnit osaamisen pohjana – Varo vääriä profeettoja!

Auktorisoinnit osaamisen pohjana – Varo vääriä profeettoja!

Immateriaalioikeuksien maailma on jatkuvasti muuttuva ympäristö, jossa lainsäädäntö niin patenttien, tavaramerkkien kuin mallienkin osalta asettaa pelisäännöt toiminnalle.  Auktorisointien avulla pyritään varmistamaan, että asiamiespalveluita tarjoavat ainoastaan alan pelisäännöt tuntevat asiantuntijat, joiden osaamisen asiakas voi luottaa.

 

Kespat Oy:ssä auktorisoinnit ovat osa arkipäivää – tavoitteenamme on, että jokainen patenttiasiamies on auktorisoitu asiamies Suomessa ja myös Euroopan patenttiviraston osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen asiamies voi itsenäisesti toimia asiakkaan asiamiehenä auktorisoinnin myöntäneen viraston suuntaan patentointiprosessin kaikissa vaiheissa.

 

Viimeisimpänä lisäyksenä Kespat Oy:n auktorisoitujen asiamiesten listaan on Janne Laulainen (FT), joka suoritti suomalaisen patenttiasiamiestutkinnon ensimmäisellä yrittämällä syksyllä 2020. Suoritus on erinomainen, sillä suurin osa osallistujista ei läpäissyt koetta. Opinnot Jannen osalta jatkuvat tulevaisuudessa eurooppalaisen patenttiasiamiestutkinnon (EQE) parissa. Suomen auktorisoidut asiamiehet löydät Patentti- ja rekisterihallituksen sivulta: https://www.prh.fi/fi/teollisoikeusasiamieslautakunta/asiamiesrekisteri.html

 

Aiemmin vuonna 2019 Anssi Kurkinen läpäisi eurooppalaisen patenttiasiamiestutkinnon (EQE), jolloin hänestä tuli Kespat Oy:n toinen auktorisoitu Eurooppa-patenttiasiamies. Asiamiehet Tuomo Kuivala ja Jarkko Karjalainen jatkavat opintojaan 5-osaisen EQE-tutkinnon parissa.

 

Kimmo Helke puolestaan läpäisi Suomen teollisoikeusasiamiestutkinnon liittyen harvalukuiseen teollisoikeusasiamiesten joukkoon, vasta Suomen toisena tähän ryhmään päässeenä asiantuntijana.

 

Patentteja koskevien auktorisointien lisäksi Kespat Oy:n asiamiehistä löytyy auktorisoituja EU-tavaramerkki- ja malliasiamiehiä, sekä Suomen tavaramerkki- ja malliasiamiehiä.

 

Patenttitoimistoille auktorisointikokeisiin valmentavan koulutuksen suunnittelu, järjestely ja toteutus on suuri ponnistus, joka suoritetaan päätyön ohella. Auktorisointeihin vaadittava osaaminen on laaja-alaista yhdistäen lainsäädäntöä, teknistä ymmärrystä sekä käytännön osaamista. Lopulta tämä osaaminen toimii selkänojana asiamiehen toiminnalle asiakkaiden suojauksien toteutuksessa.

 

IPR asioiden ympärillä pyörii monenlaista toimijaa, mutta auktorisoinnit ovat varma merkki erottaa osaajat vääristä profeetoista.

 

Jarkko Karjalainen

Patenttiasiamies